Trnov Cup

Propozice Trnov Cup - 2015

Termín
11. července 2015 v Trnově
 
Počet týmů
maximálně 30
 
Hřiště
4 travnatá o rozměrech 42 x 21 metrů
(brankoviště 9 x 6 metrů)
 
Počet hráčů
4 + 1
 
Obuv
sportovní obuv, mimo kopaček s vyměnitelnými kolíky
(platí i pro brankáře)
 
Míč
každý tým si přiveze vlastní, velikost číslo 5
 
Hrací doba
2 x 11 minut ( finále 2 x 15 minut )
-> bude upřesněno podle přihlášených týmů
 
Prezentace
do 7:30, začátek do 8:00 hod. první zápasy
 
Zázemí turnaje
po celou dobu turnaje bude zajištěno občerstvení, sprcha, WC, parkoviště
 
Systém turnaje
Systém a program turnaje bude závislý na počtu přihlášených účastníků. Před zahájením turnaje bude (podle počtu týmů) oznámen počet postupujících ze skupin do vyzařovacích zápasů (play-off).

7:30-16:00 cca - základní skupiny
16:00-17:30 cca - pavouk
 
Ceny
Tak jako minulé ročníky, tak i letos pořadatelé počítají s výborným pořadatelským zázemím a již nyní můžeme potvrdit, že turnaj bude zajištěn hodnotnými cenami v hodnotě 20 - 25 000 Kč.
Odměněn bude každý tým, i ten poslední.

Startovné
 
Startovné
do 1.7.2015 - 900 Kč
 
Zaplacení
Převodem na účet - účet: 1339626031/3030, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo a do zprávy pro příjemce uveďte název týmu + kontaktní osobu týmu.
Platba v hotovosti - zaplatit organizátorům turnaje osobně a předem !
 
Datum
Startovné je nutné uhradit do začátku turnaje, ceník uveden výše.

Pravidla
 
Pravidla hry
Podle pravidel malé kopané s drobnými úpravami.
Každý hráč týmu musí pravidla znát.
Účastí na turnaji 11.7. 2015 a zaplacením přihlášky, přijímají všichni hráči pravidla a podmínky vyvěšené v areálu konání turnaje TRNOV CUP 2015.
 
Bodování
- za vítězství obdrží mužstvo 3 body
- remíza znamená 1 bod
 
Shodnost bodů
Ve vyřazovací části se v případě nerozhodného výsledku v normální hrací době nastavuje 1 x 5 minut (platí pravidlo zlatého gólu), nebude-li rozhodnuto, kope každé mužstvo 3 pokutové kopy ze vzdálenosti 7 metrů, případně každý tým po jednom kopu až do rozhodnutí (v tomto případě může zahrávat stále stejný hráč).

Mezi 2 týmy:
1. vzájemný zápas
2. rozdíl celkového skóre
3. větší počet nastřílených branek
4. pokutové kopy
Mezi 3 a více týmy:
1. minitabulka z daných týmů
2. větší počet nastřílených branek z minitabulky
3. celkový rozdíl skóre
4. celkový větší počet nastřílených branek
5. los
 
Soupiska
Každé mužstvo obdrží před zahájením turnaje "soupisku týmu". Tuto soupisku řádně vyplní a odevzdá při prezenci na turnaji. Počet hráčů na soupisce není omezen, hráč může být pouze na jedné soupisce. Do zápasu za daný tým může nastoupit pouze hráč uvedený na soupisce daného týmu.

Doplňování hráčů na soupisku v průběhu turnaje lze provést pouze do začátku vyřazovací části a musí být nahlášeno pořadateli.

Porušení tohoto pravidla bude potrestáno kontumací zápasu.
 
Střídání
Počet střídajících není omezen (střídá se hokejově) a vždy na vyznačeném místě.
 
Karty
2 x žlutá karta = červená karta,
červená karta = 2 min. vyloučení,
opakované vyloučení = stop do konce turnaje

Inzultací rozhodčího se rozumí: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vražení, násilné cloumání, úmyslné vyražení píšťalky z úst, úmyslné prudké udeření míčem nebo jiným předmětem, plivnutí na rozhodčího, polití vodou, vytržení karet z ruky, apod.

Při inzultaci rozhodčího je hráč okamžitě vyloučen z turnaje a nesmí znovu nastoupit za mužstvo!

Zápas je ukončen v případě, že počet hráčů jednoho z družstev klesne pod tři (2 vyloučení) - kontumace.
 
Protest
Je možné podat u pořadatelů do 10 minut po ukončení zápasu s vkladem 200 Kč, protest musí být vyřešen do 20 minut a je-li uznán jako oprávněný vklad se vrací.
 
Ofsajdy
Neexistují, nepískají se.
 
Malá domů
Není povolena, hra s brankářem nohou je dovolena neomezeně, porušení je trestáno volným přímým kopem z hranice vápna. Od kolena nahoru je malá domů povolena.
 
Skluzy
Nebezpečná hra - přímý volný kop
Zasáhne-li soupeře trestá se trestem žlutou kartou, ale i červenou kartou , dle charakteru zákroku.
 
Hra rukou
Trestá se pouze úmyslná ruka, úmyslný pohyb ruky proti míči.
 
Branka-gól
Docílení branky lze:
- z rohového kopu
- ze hry
- z přímého kopu
- z výkopu brankářeDocílit branku nelze:
- z autového kopu
- výhozen od brankáře (rukou)
- z nepřímého kopu
 
Standartní situace
Při rozehrávání přímého, nepřímého, autového a rohového kopu musí být všichni hráči soupeřova družstva vzdáleni nejméně 4 metry. Míč takto rozehrávaný musí ležet v klidu na místě kopu a ve hře je až poté, co se pohne. Pokud se hráč družstva, proti kterému je volný kop zahráván, přiblíží k míči dříve, než je rozehrán, rozhodčí nařídí opakování volného kopu a provinivšího se hráče napomene žlutou kartou. Rozehrání musí být provedeno do 4s po položení míče na zem.

Brankář může rozehrávat z pokutového území rukou nebo ze země nohou a míč je ve hře ihned po položení na zem. Pokud ho položí na zem může být docílena branka soupeřem. Rukou nesmí přehodit půlící čáru (v případě, že se tak stane a míč nezíská útočící tým, ale bránící, nechá rozhodčí pokračovat ve hře), jinak následuje nepřímý kop z poloviny hřiště.
 
Auty a rohy přímé a nepřímé kopy
Rozehrávají se nohou do 4 vteřin po položení míče na zem.
 
Čekací doba
Pokud se tým nedostaví k zápasu (max. čekací doba je 1 minuta), následuje kontumace 3:0
(střelci se nezapočítávají).
 
Dresy
- tým je povinný mít jednotnou barvů dresů
- brankář je odlišen jinou barvou od týmu
- v případě shodnosti barvy dresů nastupujících týmu jsou k dispozici u pořadatelů návleky
 
Ostatní
Turnaj se koná za každého počasí.

Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora.

Zdraví
 
Ošestření
K dispozi je kvalifikovaná zdravotní sestra se sanitkou.
 
Další
Účast všech týmů, po seznámení s pravidly, je na vlastní nebezpečí

Články

Ročníky turnaje

Pořadatel

Facebook